.

Hiện tại công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen đang có nhu cầu cần tuyển :
*, 75 Chuyên viên kinh doanh

*, 40 Nhân viên kế toán
*, 30 Quản trị viên dự nguồn Chi nhánh

*, 40 Nhân viên bán hàng
Các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia tuyển dụng có thể tham khảo trực tiếp tại:

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn