.

Các bạn sinh viên nên tham khảo thật kỹ các tài liệu hướng dẫn về thủ tục cũng như các đối tượng được  hỗ trợ chi phí học tập mới nhất tại đây:

+,QD66-2013-TTg

+,TTLT 35 HD thuc hien QD 66 ve hỗ trợ chi phí học tập

Với những sinh viên có đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí học tập có thểlàm thủ tục hỗ trợ học phí tại phòng 107 tòa nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn