.

HƯỚNG DẪN

Về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đại học chính quy

 

Căn Cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội (TCXH) đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

            Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và TCXH đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1221/197/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009 TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I  Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với hoc sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viênhệ đại học chính quy như sau:

  1. 1.Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
STT Đối tượng Hồ sơ Ghi chú
1.1 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa dưới 22 tuổi học đại học văn bằng thứ nhất

1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao giấy chứng tử của bố, mẹ;

4. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nộp hồ sơ và xét 01 lần hưởng cả khóa học tính từ thời điểm nộp hồ sơ
1.2 Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hộ khẩu thường trú ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trường).

1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Giấy xác nhận nơi cư trú từ 3 năm trở lên của cơ quan công an (nộp lại giấy xác nhận nơi cư trú đầu mỗi kỳ học)

4. Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng cao theo quy định

Nộp hồ sơ và xét 01 lần hưởng cả khóa học tính từ thời điểm nộp hồ sơ (Không áp dụng khi sinh viên thay đổi nơi cư trú không thuộc vùng ĐBKK, vùng cao theo quy định)
1.3 Sinh viên tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế.

1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);

2. Biên bản giám định y khoa (khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên)

3. Bản sao sổ trợ cấp ưu đãi (nếu có)

4. Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Nộp hồ sơ và xét 01 lần hưởng cả khóa học tính từ thời điểm nộp hồ sơ (Không áp dụng khi sinh viên không còn hoàn cảnh kinh tế khó khăn)
1.4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập thuộc diện hộ nghèo

1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh

3. Bản sao sổ hộ khẩu

4. Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp

5. Bảng điểm, điểm rèn luyện của học kỳ kế trước học kỳ xin hưởng trợ cấp xã hội

Xét theo học kỳ

Ghi chú:

Những đối tượng sinh viên nộp hồ sơ và xét 01 lần hưởng cả khóa học có sự thay đổi khi có Quy định mới của Nhà nước.

2. Hướng dẫn thực hiện

- Thời gian nộp hồ sơ: theo thông báo đầu mỗi năm học.

- Địa điểm nộp: phòng 106 – nhà C1

Nhà trường chỉ giải quyết nhận hồ sơ theo thời gian đã quy định, sau thời hạn theo thông báo nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn