.

Quyết định về việc cấp HBKKHT cho sinh viên K17 đến K19 hệ đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Chi tiết tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn