.
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2022;
Phòng CT-HSSV đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra danh sách sinh viên đủ điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022. (tính đến ngày 29.03.2022)
Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin của mình theo đường link sau:
1. Hoàn thành các khoản nợ học phí, lệ phí (nếu có)
2. Nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra còn thiếu về phòng CT-HSSV (địa chỉ: Phòng 106, Nhà C1, Trường ĐHCNTT&TT)
Thời hạn hoàn thành: trước 10h ngày 05/4/2022 
Trong quá trình rà soát nếu có vấn đề thắc mắc, sửa đổi liên hệ Đ/C: Tô Hương Thủy, SĐT: 0985.969876 hoặc phản hồi trực tiếp tại email này.
Trân trọng!

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn