.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao bằng cho sinh viên theo kế hoạch cụ thể trong thông báo, các bạn sinh viên có thể download trực tiếp thông báo tại địa chỉ:
DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn