.

1, Đối tượng áp dụng:

+, Sinh viên bị đình chỉ học có thời hạn

+, Sinh viên bảo lưu kết quả học tập muốn tiếp theo học

2, Những giấy tờ cần thiết:

+, Đơn xin tiếp tục theo học

(Download tại địa chỉ: http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban)

3, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết tại mục 1 và xin đầy đủ các xác nhận của bộ phận liên quan sau đó nộp đơn tại phòng 106 nhà C1 để được tiếp tục theo học

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn