.

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015)

 

Kính gửi:  - Ban Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường;

  - Lãnh đạo các Phòng chức năng;

  - Giám đốc các Trung tâm.

Căn cứ kế hoạch Công tác HSSV năm học 2013-2014 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông;

Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015, kế hoạch cụ thể như sau:

1.     Thời gian: 07h30’ ngày 19 tháng 10 năm 2014.

2.       Địa điểm: Sân khấu ngoài trời – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3.     Thành phần:

-            Ban Giám hiệu, Ban Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Giám đốc các Trung tâm trong Trường.

-         Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa XIII.

-         Toàn thể sinh viên các lớp Khóa XIII.

-         Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp từ khóa IX đến khóa XII.

-           Sinh viên được khen thưởng năm học 2013-2014 (kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 13/10/2014).

* Lưu ý:  Các sinh viên tham dự Lễ khai giảng mặc áo đồng phục trường (nếu có) hoặc áo trắng, quần tối màu.

- Các sinh viên được khen thưởng mặc trang phục theo quy định: nữ: áo dài;  nam: áo đồng phục trường hoặc áo sơmi trắng, quần tối màu.

 

Đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, các thành phần sinh viên tham dự lễ khai giảng đầy đủ và đúng giờ.

Danh sách các sinh viên được khen thưởng trong buổi lễ khai giảng năm học 2014-2015:

https://www.dropbox.com/s/c2sabuq31gn61wt/QD%20KHEN%20THUONG%20NH%202013-2014%20gui%20khoa.xls?dl=0

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn