.

Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện về điểm dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 202.

Chi tiết tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn