.

Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch triển khai tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021 đến sinh viên ĐHCQ.

Chi tiết xem tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn