.

1. Đăng ký nhận bản sao bằng tốt nghiệp online:

- Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://forms.gle/dwzBtN1DYNGmLuQt5 sau đó điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký.

2. Đăng ký nhận bản chính bằng tốt nghiệp:

- Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://forms.gle/bcTQyHy5WUY2v6we7 sau đó điền đầy đủ thông tin vào forrm đăng ký.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn