.

Các bạn sinh viên thuộc đối tượng MGHP, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội xem chi tiết tại địa chỉ: DOWNLOAD

 

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn