.

Quyết định kỷ luật đối với sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT từ khóa13 đến khóa 16.

 Chi tiết tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn