.

A. Xin chuyển ngành học

1, Điều kiện để được chuyển ngành học:

+, Sinh viên được chuyển ngành khi học không quá 4 kỳ

+, Ngành xin chuyển phải cùng khổi thi, điểm đầu vào  đại học với ngành đang học 

2, Những giấy tờ cần thiết:

+, Đơn xin chuyển ngành học

(Có thể Download tại địa chỉ: http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban)

3, Sinh viên xin xác nhận đầy đủ của các bộ phận liên quan trong đơn chuyển ngành và nộp lại tại phòng 106 nhà C1

B. Xin chuyển lớp

1, Các giấy tờ cần thiết:

+, Đơn xin chuyển lớp

(Có thể Download tại địa chỉ: http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban)

3, Sinh viên xin xác nhận đầy đủ của các bộ phận liên quan trong đơn xin chuyển lớp và nộp lại tại phòng 106 nhà C1 

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn