.

Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND Vv ban hành quy chế quản lý học sinh - sinh viên ngoại trú. DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn