.

A. Thủ tục xin thôi học và rút hồ sơ

1, Những giấy tờ cần thiết:

+, Chứng minh thư nhân dân (Bản chính)

+, Đơn xin thôi học

(Có thể Download tại địa chỉ: http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban)

+, Giấy thanh toán thủ tục thôi học

(Có thể Download tại địa chỉ:https://www.dropbox.com/giaythanhtoanthoihoc.pdf)

2, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tại mục 1 và xin đầy đủ các xác nhận của các bộ phận liên quan sau đó nộp tại phòng 106 nhà C1.

B. Thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập

1, Điều kiện để được bảo lưu:

+,Sinh viên phải có kết quả học tập ít nhất 1 kì 

+, Thời hạn bảo lưu tối đa là 1 năm 

2, Các giấy tờ cần thiết:

+,Chứng minh thư nhân dân (Bản chính)

+, Đơn xin bảo lưu

(Có thể Download tại địa chỉ : http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban)

3, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tại mục 2 và xin đầy đủ xác nhận của các bộ phận liên quan sau đó nộp đơn tại phòng 106 nhà C1.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn