.

Các bạn sinh viên chưa hoàn thành các điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp chú ý hoàn thành các điều kiện trước ngày 01/07/2018 để có thể được nhận bằng tốt nghiệp nhé!
Chi tiết danh sách download tại đây: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn