.

1, Những giấy tờ cần thiết

+, Chứng minh thư nhân dân(Bản chính + bản sao)

Trường hợp lấy hộ bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương và kèm theo chứng minh thư (bản chính + bản sao) của cả người lấy hộ và người được lấy hộ.

+, Giấy thanh toán thủ tục ra trường

Có thể download tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/giaythanhtoanthutucratruong.pdf

2, Sau khi có thông báo của nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp, sinh viên chuẩn bị các giấy tờ tại mục 1 để làm thủ tục lấy bằng và rút hồ sơ

Trường hợp các sinh viên đã mất giấy biên nhận khi đi nhập học, sinh viên phải viết giấy cam kết để rút hồ sơ.

3, Sinh viên xin xác nhận của các bộ phận liên quan trong Giấy thanh toán thủ tục ra trường sau đó nộp lại tại phòng 106 nhà C1 để được lấy bằng tốt nghiệp và rút hồ sơ.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn