.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017:
Chi tiết có thể xem tại đây

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn