.

Chi tiết kế hoạch sinh hoạt tuần công dân đầu khóa năm học 2017 -2 018 tại địa chỉ: DOWNLOAD

Chi tiết lịch sinh hoạt công dân đầu khóa K16 năm hoc 2017 - 2018: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn