.

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2017. Các bạn sinh viên chú ý thông báo, xem danh sách và nếu có thông tin chưa đúng thì phản hồi về phòng 107 nhà C1 trước ngày 13/04/2017.

DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn