.

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, Nhà trường thông báo đối với sinh viên đã làm thủ tục và nộp hồ sơ miễn, giảm học phí: Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa nộp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo để hưởng chế độ của năm 2017 và sổ hộ nghèo hoặc danh sách hộ nghèo, cận nghèo bản photo công chứng nộp trước ngày 30/3/2017. Nếu không nộp đúng thời hạn trên sinh viên sẽ không được miễn giảm học phí trong các kì học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Danh sách sinh viên MGHP, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo  HK 2 - 2015-2016

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn