.

Các bạn sinh viên có thể download Danh sách sinh viên MGHP, HTCPHT học kỳ 1 năm học 2016-2017 tại đây:
download button

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn