.

A. Thẻ sinh viên

1, Sinh viên đến đăng kí làm lại thẻ sinh viên tại phòng 114 nhà C1

*) Những giấy tờ cần thiết:

   +, Chứng minh thư (Bản gốc)

   +, 2 ảnh 3x4

   +, 1 phong bì

   +, Mẫu giấy cam kết làm lại thẻ sinh viên (bản cứng), bản mềm có thể download tại địa chỉ 

      http://sinhvien.ictu.edu.vn/index.php/mau-van-ban

*) Lệ phí cấp lại thẻ sinh viên: 50.000đ/ thẻ

2, Sinh viên nhận lại thẻ sinh viên của mình vào thứ 5 hàng tuần.

B. Thẻ ATM

1, Sinh viên đến đăng kí làm lại thẻ ATM tại phòng 114 nhà C1

*) Những giấy tờ cần thiết:

   +, Chứng minh thư (Bản gốc, bản photo)

   +, 2 ảnh 3x4

   +, 1 phong bì

   +, Mẫu giấy xác nhận làm lại thẻ ATM (bản cứng), bản mềm có thể download tại địa chỉ 

      http://sinhvien.ictu.edu.vn/index.php/mau-van-ban

2, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ thủ tục trên mục 1 sau đó nộp lại và nhận lại giấy xác nhận của mình để làm lại thẻ ATM tại ngân hàng.

 

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn