.

Những điều cần chuẩn bị trước khi thanh toán học phí online:

1, Dùng thẻ ngân hàng Viettinbank để thanh toán

2, Tài khoản ngân hàng phải đăng kí dịch vụ Thanh toán trực tuyến do ngân hàng cung cấp, nếu các bạn chưa đăng kí có thể đăng kí trực tuyến tại địa chỉ : https://www.vietinbank.vn/epayment/onlineregist/

3, Nhớ chính xác tất cả các thông tin của thẻ ngân hàng(Email, Số điện thoại ....)

4, Sử dụng trình duyệt Internet Exploer để đăng kí

 Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các mục trên các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1 :Truy cập vào hệ thống đăng kí học tín chỉ 

http://dangkytinchi.ictu.edu.vn/kcntt/(04pwhv452w2n0kfe5f2ziz45)/login.aspx

Bước 2: Nhập chính xác tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 3: Kiểm tra số tiền học phí phải đóng bằng cách đăng kí tất cả các môn học trong kì để kiểm tra số tiền

 

 

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra được số tiền cần đóng chọn mục Thanh toán học phí online:

Bước 4:

Chọn mục Nộp trước và điền chính xác số tiền cần đóng học phí sau đó nhấn Thanh toán

Bước 4: 

Nhập chính xác thông tin thẻ ngân hàng (Thẻ Viettinbank) để thanh toán

'

Bước 5: Nhập chính xác theo tứ tự đánh dấu 

Sau khi nhấn ok các bạn nhập chính xác mã OTP gửi về điện thoại thành công các bạn có thể vào đăng kí học bình thường!

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn