.

Công văn số 615/ĐHTN-CTHSSV ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tham dự Hội thảo truyền thông và tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Nội dung cụ thể:
1. Thời gian: 10h00 ngày 29/4/2016 (thứ 6)
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học liệu - ĐHTN
3. Thành phần:
- Ban CTHSSV
- Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam -CTCP
- Đại diện IIG Việt Nam
- Sinh viên ĐHTN có nhu cầu tuyển dụng làm TVHK
(Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Đại học Kinh tế & QTKD mỗi đơn vị cử 50 sinh viên lên tham dự)
Chi tiết xem tại file đính kèm.
Đề nghị các đơn vị triển khai hỗ trợ trong việc đăng thông tin lên website thông báo tới sinh viên để sinh viên đến tham dự.
Hiện tại đã gửi fax và email tới các Phòng, Tổ CTHSSV các đơn vị. Bản cứng sẽ được gửi qua đường văn thư sau.
Trân trọng cảm ơn.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn