.

Các bạn sinh viên có thể xem chi tiết  danh sách trong file đính kèm 
download button

Trên đây là danh sách sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ miễn giảm học kỳ II năm học 2015-2016. Những sinh viên nào có phản hồi lên trực tiếp tại phòng 107. Phòng Công tác học sinh sinh viên nhà C1. Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông.

 

 
 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn