.

Các bạn sinh viên có thể xem quy định mức thu học phí các hệ đào tạo học kì 2 năm học 2015 - 2016 theo nghị định 86 của chính phủ tại đây:

MTHP1

MTHP2

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn