.

1. Câu lạc bộ Tình nguyện và tuyên truyền ( Volunteer and Propaganda Club)

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhnguyentuyentruyen.itcu?fref=ts

Group: https://www.facebook.com/groups/481272385246985/?fref=ts

Chủ nhiệm: Mông Chí Hiệp - 0988.930.303 or 0904.060.246

Phó chủ nhiệm : Phạm Thành Sơn - 0985.332.111

2. Câu lạc bộ Tin học

Website:

Group:

Chủ nhiệm: 

3. Câu lạc bộ Tiếng anh

Group: https://www.facebook.com/groups/ICTUENGLISHCLUB/

Chủ nhiệm: Lã Văn Thành - 01695 220 516

4. Câu lạc bộ Thuyết trình

Chủ nhiệm: Phạm Đức Tuấn - 01685 139 357

Fanpage: https://www.facebook.com/pc.ictu?fref=ts

5. Câu lạc bộ Phát thanh

Fanpage:https://www.facebook.com/IBC.ictu?fref=ts

Chủ nhiệm: Vũ Đức Anh - 0988 161 758

6. Câu lạc bộ Vận động & tuyên truyền hiến Máu ( ABO - ICTU)

Group: https://www.facebook.com/groups/ABO.ICTU/?fref=ts

Chủ nhiệm: Tô Văn Thịnh - 0972.831.875

7. Câu lạc bộ MOS - IC3

Group: https://www.facebook.com/groups/CLBMOS.IC3/?fref=ts

Chủ nhiệm:  Trần Ngọc Mai -01666373294

8. Câu lạc bộ Guitar

Group: https://www.facebook.com/groups/guitarIctClub/?fref=ts

Chủ nhiệm: Vũ Hoài Ninh - 01647 903 998

9. Câu lạc bộ Võ Thuật

Chủ nhiệm: Thầy giáo: Vũ Hoàng Sơn - 0984100705

10. Câu lạc bộ HIPHOP

Group: https://www.facebook.com/groups/530390286975441/

Chủ nhiệm: Phan Văn Kiên -01692 925 853

11. Câu lạc bộ Sáo trúc

Group: https://www.facebook.com/groups/1519804768252089/

Chủ nhiệm (Lâm thời): Nguyễn Duy Phúc -01659.006.524

12. Câu lạc bộ Bóng đá

Chủ nhiệm ( Lâm thời): Nguyễn Đức Duy- 0978.716.400

13. Câu lạc bộ An toàn thông tin

Phó Chủ nhiệm ( Lâm thời): Vũ Thanh Bình - 01688477141

Group: https://www.facebook.com/groups/1521648458051872/

Page: https://www.facebook.com/antoanthongtintn?pnref=story

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn