.

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT 

Giới thiệu

     Hội Sinh viên trường ĐH CNTT&TT được thành lập vào ngày 17 tháng 03 năm 2011 và trải 03 kỳ Đại hội. Đến nay Hội sinh viên trường đã tập hợp 04 Liên chi hội, 62 Chi hội với sự điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 17 đồng chí (trong đó 5 đ/c là Ủy viên Ban thư ký và 12 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành).

     Hội sinh viên trường đã cụ thể hoá những hướng dẫn của Hội sinh viên cấp trên, xây dựng kế hoạch và tìm những giải pháp phù hợp với điều kiện của sinh viên trường để triển khai đến từng Chi hội, vận động sinh viên tham gia thi đua, ra sức học tập rèn luyện, nhằm đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”;

    Trong năm 2010 có 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ĐHTN, 02 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh; năm 2011 có 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ĐHTN, 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh; năm 2012 có 13 sinh viên đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của sinh viên, tạo được không khí thi đua sôi nổi và phấn đấu trong 
toàn trường.

Chức năng:

- Hội sinh viên trường có chức năng đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên toàn trường, cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Hội sinh viên ĐHTN. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh viên, cùng Đoàn TNCS trường xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động phong trào cho Hội viên, sinh viên toàn trường có cơ hội cống hiến mình cho xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách cùng Nhà trường xây dựng tầng lớp sinh viên có tri thức cao, phục vụ cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

Nhiệm vụ:

- Thực hiện đúng Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên trường ĐH CNTT&TT đoàn kết khuyến khích giúp đỡ Hội viên, Sinh viên trong học tập, rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh;

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, Sinh viên, xứng đáng là sinh viên trường ĐH CNTT&TT;

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Đoàn trường, Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường, Hội sinh viên ĐHTN, Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Sinh viên;

- Phối hợp cùng Đoàn trường, Phòng, Ban chức năng của trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH CNTT&TT. 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CNTT&TT NHIỆM KỲ  III (2015 – 2018):

HSVKhoa3

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CNTT&TT NHIỆM KỲ  II (2013 – 2015):

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1.     

Nguyễn Văn Việt

11/06/1986

Kinh

UV BTV Đoàn Trường

Chủ tịch

0912.660.246

2.     

Hà Thị Thu Hà

20/01/1989

Tày

Phòng Công tác HSSV

Phó chủ tịch

0918.469.662

3.     

Nguyễn Bá Cường

21/07/1993

Kinh

CNPM K10A

Phó chủ tịch

0963.101.548

4.     

Lã Văn Thành

 02/02/1994

Kinh

TTĐPT K11

UV Ban thư ký

5.     

Nguyễn Kim Anh

07/05/1992

Kinh

ĐTVT K9B

UV Ban thư ký

6.     

Bùi Tuấn Anh

04/12/1988

Kinh

Khoa CNTĐH

Uỷ viên

7.     

Trần Minh Thành

Phòng KH-QHQT

Uỷ viên

8.     

Đỗ Loan Anh

19/11/1986

Kinh

Khoa HTTTKT

Uỷ viên

9.     

Đào Đắc Tình

18/05/1987

Kinh

Phòng Đào tạo

Uỷ viên

10. 

Hoàng Ngọc Yến

30/07/1990

Tày

Phòng Công tác HSSV

Uỷ viên

11. 

Lê Hoàng Hiệp

22/11/1986

Kinh

Khoa CNTT

Uỷ viên

12. 

Đặng Phương Mai

26/10/1988

Kinh

Khoa KHCB

Uỷ viên

13. 

Nguyễn Thị Ngân

   

CNTT K12

Uỷ viên

14. 

Nguyễn Ngọc Tú

23/04/1992

Kinh

ĐTVT K9C

Uỷ viên

15. 

Nguyễn Thị Nhung

21/09/1992

Kinh

CNTT K9G

Uỷ viên

16. 

Nguyễn Mai Hương

12/12/1992

Kinh

CNTT K9H

Uỷ viên

17. 

Trần Thị Hoa

24/04/1992

Kinh

THKT K9A

Uỷ viên

 

 

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn