.

Hiện tại nhà trường đã triển khai mẫu điều tra sinh viên trước khi lảm thủ tục thanh toán ra trường do vậy các bạn sinh viên chú ý điền đầy đủ thông tin trong mẫu phiếu khảo sát trước khi làm thủ tục thanh toán ra trường (Những sinh viên chưa điền phiếu khảo sát sẽ không được ký duyệt vào giấy thanh toán thủ tục ra trường). 
Mẫu phiếu khảo sát xem chi tiết tại địa chỉ: http://sinhvien.ictu.edu.vn/lienhe/2015-04-24-01-38-30.html

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn