.

Hiện tại đã gần đến thời gian xét điểm rèn luyện cho học kỳ 2 - Năm học 2014 - 2015 do vậy đề nghị tất cả các lớp nộp lại sổ theo dõi của mình tại phòng 114 nhà C1 Trường ĐHCNTT&TT
Lưu ý khi nộp sổ:
+, Tất cả sinh viên các lớp nộp lại sổ cho lớp trưởng
+, Lớp trưởng có trách nhiệm thu lại toàn bộ sổ của lớp và kiểm tra đầy đủ các chữ ký trong sổ của các bạn trong lớp trước khi nộp
+, Thời hạn nộp sổ đến hết ngày 20/06/2015

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn