.

Danh sách có thể xem và Download tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/b85bvcf0dqgauj7/62%20huyen%20ngheo.xls?dl=0

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn